środa, 19 stycznia 2011

Nowa odsłona Gry „Wieża Eiffla – Zarządzanie Projektami”

Mój kolejny klient chciał się skupić nie na metodach pracy zespołów, ale na narzędziach wspomagających zarządzanie projektami. Nową odsłonę warsztatu nazwałem „Wieża Eiffla – wspomaganie zarządzania projektami narzędziami informatycznymi”.


Do narzędzi, które dotychczas wykorzystywałem w trakcie „klasycznego” warsztatu „Wieża Eiffla”:

  • SharePoint Portal (kolaboracja zespołu, repozytorium zawierające szablony niezbędnych dokumentów projektowych),
  • Project (harmonogramowanie, raportowanie postępów, monitorowanie realizacji projektu),
  • Excel (lista zadań – WBS, budżet, rejestr ryzyka),
  • Word (Wizja, Karta Projektu),
  • PowerPoint (prezentacja Karty Projektu dla zamawiającego, prezentacja postępów po 4 tygodniach projektu),

doszły trzy nowe narzędzia informatyczne:

  • MindManager - tym razem nie Microsoft, a Mindjet (przygotowanie koncepcji definiowanie projektu),
  • OneNote (jak wyżej),
  • Visio (tu specyficznie - przygotowanie jednego z produktów projektów zamówionego przez dział marketingu – instrukcja dla Wieży Eiffla – w wersji dla 2 osób).

Zmieniony warsztat wymagał 2 dni zajęć. Spodobał się. Uczestnicy „znaleźli” wartość w narzędziach i po warsztacie zgłębiają tajniki ich używania. Należy zaznaczyć, że dla wielu z nich warsztat był pierwszym kontaktem z SharePoint Portalem, Project’em, MidManager’em, OneNote’m.

Brak komentarzy: