środa, 20 października 2010

Z serwerów w chmury …

Macie już dość oprogramowania instalowanego na serwerach Waszych firm? Nie chcecie płacić za funkcjonalność, której nie używacie/nie jest WAM potrzebna?

Jest ku temu okazja. Moi byli współpracownicy – w tym Wojtek Salwiński, czy Zbyszek Gajewski doskonale rozumieją ten biznes. Śmiało mogę napisać – przejęli technologiczną i biznesową pałeczkę.

W czwartek, 21 października w Krakowie pokażą jak korzystać z systemów CRM/ERM w chmurach. Nie ponosząc ogromnych nakładów, a płacąc za faktyczne użytkowanie oprogramowania.
Nie wiem, co będzie prezentowane – mimo to gorąco polecam.
Jeżeli czas pozwoli, to będę razem z nimi.

wtorek, 19 października 2010

Modyfikacja jednostek roboczych TFS 2010 bez Visual Studio 2010

Obiecałem sprawdzić, czy instalacja Visual Studio 2010 Shell pozwala na zainstalowanie Power Tools – dodatkowych narzędzi dla team Foundation Server 2010, w celu np. modyfikacji jednostek roboczych. Pozwala. Tak, więc kierownik projektu (mający odpowiednie uprawnienia) może przygotować template dla kolejnego projektu bez instalacji Visual Studio.


Po instalacji Power Tools na stacji roboczej menu „Tools” zostanie wzbogacone m. in. o „Process Editor”:
Wystarczy wybrać, „Work Items Type-> „Open WIT from Server” wskazana odpowiednią jednostkę roboczą i o ile jest to bezpieczne (należy pamiętać, że nieprzemyślana modyfikacja istniejącego projektu może spowodować katastrofę) przystąpić do modyfikacji jednostki roboczej.


Robiłem to wielokrotnie. Tym razem zmiana była prosta. Jeden z uczestników mojej prezentacji na MTS 2010 zapytał mnie, o modyfikację (a właściwie jej brak) pola „Original Estimate” jednostki roboczej "Task". TFS 2010 nie wprowadza tu specjalnych ograniczeń. Jeżeli osoba odpowiedzialna za pracę z konkretną jednostką roboczą zmieni wartość estymaty to zdarzenie to zostanie zapisane w bazie danych. Jednak troska pytającego wynikała z tego, by nie zrobić tego przez brak uwagi. W takim przypadku pole „Original Estimate” możemy zmienić atrybut na formatce na tylko do odczytu zarówno dla Team Explorer:
jak i dla Team System Web Access:
Rejestrując zadania z poziomu MS Excel, czy MS Project wprowadzanie odpowiedniej wartości (czy jej modyfikacja) nie będzie problemem.

niedziela, 17 października 2010

Team System 2010 - czy Microsoft połączy Team System Web Access i portal SharePoint?

Wraz z wersją Team System 2010 portal projektu oparty o Windows SharePoint Services (WSS) czy Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) zaczyna odgrywać poważniejszą rolę (między innymi dzięki tablicom stanu projektu – dashboards). W trakcie pracy korzystam z dwu zakładek przeglądarki internetowej. W jednej portal projektu:w drugiej oferowana razem z Team Foundation Server 2010 aplikacja Team System Web Access (TSWA):


Mało wygodne. Jest szansa, że wraz z następną wersją zniknie TSWA, a jego funkcjonalność pojawi się na stronie portalu projektu. Wraz z wersją 2010 Microsoft uczynił pierwsze kroki. Z poziomu portalu projektu można dodawać jednostki robocze:

za pomocą formatki TSWA (patrz niżej):

Metoda pracy (dodawanie jednostek roboczych z poziomu portalu) jest mało użyteczna, ale jest dowód na to, że TSWA i portal projektu w przyszłości zostaną połączone.


sobota, 9 października 2010

Microsoft Dynamics Sure Step: The smart guide to the successful ..

W przyszłym tygodniu czeka mnie autorski warsztat na temat zarządzania projektami wdrożeniowymi z metodyką Sure Step. Ważna firma, bardzo poważne grono słuchaczy. Dużo decydentów biznesowych. W takim wypadku warto skonfrontować swoje doświadczenia z innymi …


Chandru Shankar, który jest głównym architektem metodyki, którego dane mi było poznać, a nawet opisać nasze spotkanie na tym blogu pisze książkę dla wydawnictwa PACT Publishing - Microsoft Dynamics Sure Step: The smart guide to the successful delivery of your Microsoft Dynamics Sure Step business solutions. Książka jako RAW (Read As we Write) – można czytać kolejne rozdziały, kiedy dostarczone zostaną do wydawcy - jest dostępna na witrynie PACT Publishing. Książka pisana jest wspólnie z Vincentem Bellefroid (niestety nie znam).Na dzisiaj dostępne rozdziały:

1. Background and Concepts

2. Solution Selling and Driving Due Diligence

3. Managing Projects

4. Selling with Microsoft Dynamics Sure Step

5. Implementing with Microsoft Dynamics Sure Step

6. Quality Control and Optimization


Czyta się bardzo dobrze. Już dzisiaj książka stanowi dużą wartość, gdyż ważne (dla mnie rozdziały) – przebieg wdrożenia (5. Implementing with Microsoft Dynamics Sure Step), zarządzanie projektem (3. Managing Projects), czy proces sprzedaży są gotowe (2. Solution Selling and Driving Due Diligence) zostały opublikowane.


Do napisania i opublikowania pozostały jeszcze 4 rozdziały:

7. Upgrading with Microsoft Dynamics Sure Step

8. Project and Change Management

9. A practical guide to Microsoft Dynamics Sure Step Adoption

10. Summary and Takeaways


Książka idealnie trafia w moje potrzeby. Mam nadzieję, że nie tylko moje. Polecam!

piątek, 8 października 2010

Polish Firms are Looking to Bring (new) Ideas to the Market

We wrześniu br udzieliłem wywiadu belgijskiemu dziennikarzowi na temat innowacyjności w polskiej informatyce. Wywiad został zamieszczony w większym artykule na portalu EurActive.comczytaj tutaj. Oto wersja wypowiedzi z mojego archiwum:

Polish Firms are Looking to Bring (new) Ideas to the Market
In Poland, high-tech firms declare that there is no shortage of ideas but innovative companies run into trouble when it comes to turning knowledge into products.
Tadeusz Golonka of BDP Poland said the innovation is about "idea, implementation and infusion – the three 'I's". "We have no problem with the first one – ideas. We are intelligent, shrewd and we have a good education system and a solid background in science. Polish students, over the past 10 years, have succeeded in many international competitions, especially in computer science and mathematics," he said.
However, the second "I" – implementation – is a different story. While EU funds and the development of technology parks can help more an idea to the product stage, Poland lacks management experience in the innovation sector.
"There are no differences in the modern technologies used by young innovators in the USA, Brazil, China, or Japan compared with Poland. The problem area is management. Even with a robust education system and MBA courses - the manager of the typical innovative company is still an engineer, with a lack of management skills and training. This problem is so significant that many companies have chosen to cooperate with consultants in the company management and project management sectors. It is exceptionally important for a business to move from the initial idea to the end product whilst keeping quality, being on time, and within budget and specification," Golonka says.
The last “i” – infusion – refers to the way the product enters the market. For managers with an engineering background, marketing and selling does not always come naturally. Again, external consultants are often necessary.
"Market success is the beginning of a new set of problems: to safely protect the company’s ideas, products and rights. In that sense, a stronger intellectual property (IP) system will be very much welcomed by Polish entrepreneurs, who sometimes shy away from seeking protection due to the excessive red tape and high costs associated with applying for a patent," explains Golonka.
He affirms that completing the internal market is also essential to the ultimate success of innovative Polish firms keen to expand beyond their borders.

środa, 6 października 2010

Team Foundation Server 2010, SharePoint 2010 and MS Office 2010 - zestaw narzędzi analitycznych monitorowania postępów w projekcie

W trakcie konferencji Microsoft Technology SummitMTS 2010 wygłosiłem dwie powiązane ze sobą prezentacje (wykłady).


Kontynuacją pierwszej była prezentacja: „Team Foundation Server 2010, SharePoint 2010 and MS Office 2010 - zestaw narzędzi analitycznych monitorowania postępów w projekcie” (Team Foundation Server 2010, SharePoint 2010 and MS Office 2010 - a set of analytical tools for monitoring project progress).


Oto streszczenie:


Nigdy wcześniej zbieranie i udostępnianie danych i raportów analitycznych w projektach nie było tak proste. Team Foundation Server 2010 odpowiada za gromadzenie danych (w tym postaci przetworzonej - kostka analityczna). Excel staje się podstawowym narzędziem analitycznym. Możliwy stał się scenariusz - wskaż dane zapisane na serwerze TFS, a Excel spróbuje odgadnąć jakie raporty mogą Cię interesować? Z kolei SharePoint 2010 staje się centrum dowodzenia - poprzez udostępnianie żywych, excelowych raportów. Indywidualne, czy zespołowe - predefiniowane, modyfikowane, czy utworzone od podstaw tablice stanów projektu (dashboards) to początek pracy w każdym dniu projektu nie tylko kierownika, ale również całego zespołu. Prezentacja będzie próbą odpowiedzi na pytanie, co możemy "wyklikać"? Jak nowocześnie monitorować projekt by osiągnąć sukces?


Osoby, które nie uczestniczyły w konferencji Microsoft Technology Summit – MTS 2010, a zainteresowane przeglądnięciem prezentacji proszę o bezpośredni kontakt.
Poprzedzająca ją prezentacja - „Efektywne zarządzanie wymaganiami z Team System 2010” została opisana tutaj.

Efektywne zarządzanie wymaganiami z Team System 2010

W trakcie konferencji Microsoft Technology SummitMTS 2010 wygłosiłem dwie powiązane ze sobą prezentacje (wykłady).


Pierwsza to: „Efektywne zarządzanie wymaganiami z Team System 2010(Effective Requirements Management with Team Foundation Server – TFS 2010).


Oto streszczenie:


Efektywne zarządzanie wymaganiami nie jest łatwe. Złe generuje opóźnienia, dodatkowe koszty, "iskrzenie" pomiędzy dostawcą a odbiorcą. Jednostki robocze Team System jak również dobre praktyki projektowe oferowane przez Microsoft wspierają zespoły w trakcie identyfikacji wymagań, ich definicji, rejestracji, walidacji, monitorowania implementacji wymagań jak również zarządzania zmianami w trakcie życia projektu. Poruszone zostaną scenariusze "tradycyjnego" i zwinnego (agile) zarządzania projektami. Jako studium przypadku przedstawione zostanie zarządzanie wymaganiami za pomocą wielopoziomowego, hierarchicznego systemu jednostek roboczych w Microsoft. Prezentacja wskaże zarówno nowoczesne praktyki projektowe w obszarze zarządzanie projektami jak również narzędzia im towarzyszące.


Osoby, które nie uczestniczyły w konferencji Microsoft Technology Summit – MTS 2010, a zainteresowane są przeglądnięciem prezentacji proszę o bezpośredni kontakt.
Drugą prezentacja - "Team Foundation Server 2010, SharePoint 2010 and MS Office 2010 - zestaw narzędzi analitycznych monitorowania postępów w projekcie" została opisana tutaj.

Team Explorer 2010 dla analityków biznesowych, kierowników projektów i innych ról w zespole projektu

Instalując komponenty „klienckie” Team System Server 2010 (w celu zapewnienia współpracy z serwerem TFS 2010 dla MS Excel, czy MS Project) na komputerze bez Visual Studio 2010 zainstalowany zostanie (przy standardowej instalacji) Visual Studio 2010 Shell i Team Explorer.

Ot aplikacja dla analityka biznesowego, który w interfejsie WPF (Windows Prsentation Fundation) chce pracować z TFS 2010, czy kierownika projektu, który chce zarządzać buildami. Bardzo wygodna aplikacja, by zdefiniować kwerendę – np. dla uruchomienia nowego typu raportu – tzw. Excel Query Report. Następny krok - spróbuję zainstalować Power Tools? Power Tools bez Visual Studio? To byłby strzał w „10”.