sobota, 15 stycznia 2011

Czy Apple ma prawo do posługiwania się terminem „App Store”?

Apple Store”, a „App Store” to duża różnica! Działania firmy Apple związane z iTuneStore/AppStore były innowacyjne (pokazuję to jako przykład w trakcie swoich wykładów). I była to innowacyjność konceptualna. Dla klientów kupujących aplikacje dla iphone/ipad/ipod touch „App Store” znaczyło „Apple Store”,

Jednak wiele firm (w tym Microsoft, Samsung, Nokia i kilka innych) postanowiły pójść dalej. Innowacyjnie (to tzw. innowacyjność przyrostowa). I okazuje się, że Applle zawłaszczył powszechnie używany termin "app" (applications). A więc? Proces sądowy? Zaczął Microsoft. Moim zdaniem słusznie.

Brak komentarzy: