poniedziałek, 1 czerwca 2009

CodeCamp 2009 w Krakowie

Przy ponad 140 osobach na sali przeprowadziliśmy (Marcin Książek i ja) w sobotę 30 maja prezentację nt. „Software Development Life Cycle z Team Foundation Server 2008” w trakcie społecznościowej konferencji CodeCamp 2009 w Krakowie.
Przygotowana prezentacja była streszczeniem (do 75 minut) komercyjnego wstępu (całodniowe zajęcia) do prowadzonych przez nas warsztatów (również za granicą) pod wspólną nazwą „Efektywne zarządzanie projektem informatycznym z Team Foundation Server 2008”. To nowość, jaką wprowadziliśmy w 2009 roku. O ile w warsztatach (trwają one od 2-5 dni) uczestniczy 12 osób, to grupa uczestnicząca w przeglądzie technologii ma zwykle 20-30 osób. Pomysł zaczerpnięty został z tzw. pre-conference day jakie towarzyszą konferencjom informatycznym.
Nasza prezentacja oparta była o 5 filarów TFS 2008:
1. Zarządzanie projektem.
2. Praca z repozytorium kodu.
3. Praca z buildami.
4. Zarządzanie projektem w oparciu o jednostki robocze.
5. Raporty i analizy.
Dodatkowo zaprezentowaliśmy case study – „TFS 2008/2010 w korporacji Microsoft”.
Więcej na stronie konferencji; subiektywne wrażenia jednego z uczestników na temat pierwszego dnia na jego blogu.

Brak komentarzy: