wtorek, 10 czerwca 2008

Zarządzanie projektem z wykorzystaniem Team Foundation Server 2008 jednak bez Visual Studio i Team Explorera

W piątego 6-go i sobotę 7-go czerwca, po raz drugi przeprowadziłem eksperymentalny warsztat w Krakowskiej Szkole Biznesu z zarządzania projektem informatycznym z wykorzystaniem jednostek roboczych Team Foundation Server 2008. W zajęciach uczestniczyło 30 osób, 10 zespołów (z rolami kierownik projektu, analityk biznesowy, tester) – co oznaczało 10 projektów TFS. Celem warsztatu było poznanie różnic pomiędzy klasycznym zarządzaniem projektem z wykorzystaniem MS Project, a nowoczesnym z wykorzystaniem jednostek roboczych.
Wykorzystywane przez członków zespołu narzędzia to przeglądarka internetowa (w jednej zakładce Team System Web Access, w drugiej dostęp do portalu projektu – SharePoint Services 3.0), MS Excel, MS Word i MS Project. To był warsztat dla kierowników projektów – korzystaliśmy ani z Visual Studio 2008, a nie z Team Explorera.
Wszystkie projekty przeprowadzono w oparciu o metodykę Microsoft Solutions Framework for Agile System Development, jednak z własnymi szablonami dokumentów będącymi punktem wyjścia do moich polskich i międzynarodowych wdrożeń. W trakcie warsztatu każdy zespół zarejestrował kilkadziesiąt jednostek roboczych (sceanrios, QoS, tasks, bugs), zmieniając ich stany i powody przejścia zgodnie z workflow przyjętym w metodyce.
Eksperyment pokazał przydatność Team Foundation Server do nowoczesnego zarządzania projektem również wtedy, kiedy narzędziem pracy deweloperów nie jest Visual Studio.

Brak komentarzy: