piątek, 16 maja 2008

O zarządzaniu projektami z Team Foundation Server na żywo (My, You Tube interview about working with TFS 2008)

Poproszony o komentarz, na ile narzędzia i metody pracy oferowane przez Microsoft sprzyjają zarządzaniu projektami opowiedziałem dziennikarzowi webhosting.pl, czym jest Team Foundation Server i Microsoft Solution Framework. Możecie zobaczyć na You Tube.
Nic się nie zmieniło. Nie jestem pracownikiem Microsoft. To, co zostało podane w tytule, to skrót od mojej honorowej działalności jako Microsoft Regional Director in Poland.

Brak komentarzy: