niedziela, 17 października 2010

Team System 2010 - czy Microsoft połączy Team System Web Access i portal SharePoint?

Wraz z wersją Team System 2010 portal projektu oparty o Windows SharePoint Services (WSS) czy Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) zaczyna odgrywać poważniejszą rolę (między innymi dzięki tablicom stanu projektu – dashboards). W trakcie pracy korzystam z dwu zakładek przeglądarki internetowej. W jednej portal projektu:w drugiej oferowana razem z Team Foundation Server 2010 aplikacja Team System Web Access (TSWA):


Mało wygodne. Jest szansa, że wraz z następną wersją zniknie TSWA, a jego funkcjonalność pojawi się na stronie portalu projektu. Wraz z wersją 2010 Microsoft uczynił pierwsze kroki. Z poziomu portalu projektu można dodawać jednostki robocze:

za pomocą formatki TSWA (patrz niżej):

Metoda pracy (dodawanie jednostek roboczych z poziomu portalu) jest mało użyteczna, ale jest dowód na to, że TSWA i portal projektu w przyszłości zostaną połączone.


Brak komentarzy: