wtorek, 19 października 2010

Modyfikacja jednostek roboczych TFS 2010 bez Visual Studio 2010

Obiecałem sprawdzić, czy instalacja Visual Studio 2010 Shell pozwala na zainstalowanie Power Tools – dodatkowych narzędzi dla team Foundation Server 2010, w celu np. modyfikacji jednostek roboczych. Pozwala. Tak, więc kierownik projektu (mający odpowiednie uprawnienia) może przygotować template dla kolejnego projektu bez instalacji Visual Studio.


Po instalacji Power Tools na stacji roboczej menu „Tools” zostanie wzbogacone m. in. o „Process Editor”:
Wystarczy wybrać, „Work Items Type-> „Open WIT from Server” wskazana odpowiednią jednostkę roboczą i o ile jest to bezpieczne (należy pamiętać, że nieprzemyślana modyfikacja istniejącego projektu może spowodować katastrofę) przystąpić do modyfikacji jednostki roboczej.


Robiłem to wielokrotnie. Tym razem zmiana była prosta. Jeden z uczestników mojej prezentacji na MTS 2010 zapytał mnie, o modyfikację (a właściwie jej brak) pola „Original Estimate” jednostki roboczej "Task". TFS 2010 nie wprowadza tu specjalnych ograniczeń. Jeżeli osoba odpowiedzialna za pracę z konkretną jednostką roboczą zmieni wartość estymaty to zdarzenie to zostanie zapisane w bazie danych. Jednak troska pytającego wynikała z tego, by nie zrobić tego przez brak uwagi. W takim przypadku pole „Original Estimate” możemy zmienić atrybut na formatce na tylko do odczytu zarówno dla Team Explorer:
jak i dla Team System Web Access:
Rejestrując zadania z poziomu MS Excel, czy MS Project wprowadzanie odpowiedniej wartości (czy jej modyfikacja) nie będzie problemem.

Brak komentarzy: