środa, 6 października 2010

Efektywne zarządzanie wymaganiami z Team System 2010

W trakcie konferencji Microsoft Technology SummitMTS 2010 wygłosiłem dwie powiązane ze sobą prezentacje (wykłady).


Pierwsza to: „Efektywne zarządzanie wymaganiami z Team System 2010(Effective Requirements Management with Team Foundation Server – TFS 2010).


Oto streszczenie:


Efektywne zarządzanie wymaganiami nie jest łatwe. Złe generuje opóźnienia, dodatkowe koszty, "iskrzenie" pomiędzy dostawcą a odbiorcą. Jednostki robocze Team System jak również dobre praktyki projektowe oferowane przez Microsoft wspierają zespoły w trakcie identyfikacji wymagań, ich definicji, rejestracji, walidacji, monitorowania implementacji wymagań jak również zarządzania zmianami w trakcie życia projektu. Poruszone zostaną scenariusze "tradycyjnego" i zwinnego (agile) zarządzania projektami. Jako studium przypadku przedstawione zostanie zarządzanie wymaganiami za pomocą wielopoziomowego, hierarchicznego systemu jednostek roboczych w Microsoft. Prezentacja wskaże zarówno nowoczesne praktyki projektowe w obszarze zarządzanie projektami jak również narzędzia im towarzyszące.


Osoby, które nie uczestniczyły w konferencji Microsoft Technology Summit – MTS 2010, a zainteresowane są przeglądnięciem prezentacji proszę o bezpośredni kontakt.
Drugą prezentacja - "Team Foundation Server 2010, SharePoint 2010 and MS Office 2010 - zestaw narzędzi analitycznych monitorowania postępów w projekcie" została opisana tutaj.

Brak komentarzy: