piątek, 15 sierpnia 2008

Sesja o zarządzaniu ryzkiem na Microsoft Technology Summit 2008

Jak wspominałem uprzednio w dniach 8-9 października odbędzie się w Warszawie Microsoft Technology Summit 2008. W odpowiedzi na zapytanie organizatorów zaproponowałem 4 tematy:
1. Kupić, kroić, czy tworzyć od podstaw? Jak uzyskać własny wzorzec metodyki dla efektywnego zarządzania projektem z VSTS i TFS 2008?
2. Zarządzanie ryzykiem z TFS 2008?
3. Zarządzanie wymaganiami i ryzykiem z TFS 2008?
4. Software Development Life Cycle z VSTS i TFS 2008 (cz. I i II) - pokaz praktyczny (na przykładzie konkretnego problemu biznesowego symulacja projektu). Pokaz chciałem przeprowadzić z jednym z moich bliskich współpracowników - Bartkiem Pampuchem, Marcinem Książkiem lub Michałem Brzozowskim (trackie pokazu występując w rolach kierownika projektu, analityka biznesowego, architekta, dewelopera, testera).
Organizatorzy wybrali temat 2, byli zainteresowani tematem 4, ale w wymiarze jednej sesji (podjęliśmy kiedyś, z Marcinem Książkiem taką próbę na Łotwie), co niestety jest zbyt krótkim czasem.
A więc …
Sesja: Efektywne zarządzanie ryzykiem bez/z Team Foundation Server 2008?
Poziom: 200
Opis sesji: Czy Twoje projekty kończą się o czasie, budżet nie zostaje przekroczony, a założona specyfikacja realizowana jest w 100%? Jeżeli TAK, to sesja nie jest dla Ciebie? Jeżeli NIE – zapraszamy. Może zdecydujesz się na podążanie podobną ścieżką jak robi to prezenter …
Zarządzanie ryzkiem pozwala na zidentyfikowanie potencjalnych problemów w projekcie zanim pojawią się, wczesne przygotowanie obrony, prowadzenie działań (w trakcie trwania projektu) odsuwających negatywny wpływ ryzyk na cele projektu.
W trackie sesji przedstawimy odpowiedzi na najbardziej istotne dla zarządzania rykiem pytania - Jak identyfikować zagrożenia w projekcie? Jak ocenić, które z nich są faktycznie ryzykami dla projektu? Jak stworzyć listę istotnych ryzyk tzw. top10? Jak przygotować i wdrożyć plan minimalizacji wystąpienia ryzyka? Jak zbudować dobry plan awaryjnego działania? Podzielimy się również „dobrymi praktykami” – jak identyfikować, oceniać i zarządzać ryzykami korzystając z „Risk Management Discipline” metodyki Microsoft Solution Framework i Team Foundation Server 2008.

(English translation)
Session: Effective risk management without and with Team Foundation Server 2008.
Level: 200
Description: Do you usually finish your project on time with budget and specification? If yes - this session is not for you. If not and if this is a problem for you - you are welcome to join us. Maybe you will decide to follow the presenter’s way in the future …
Risk management helps to identify the potential problems before they occur, so the risk-handling activities can be planned and invoked as needed across the life of the project to mitigate adverse impacts on achieving project's objectives.
During this session you will get the answers to many important questions (i.e. How to indentify risks in your project? How to validate them? What is top10 risks list? How to prepare and drive an effective mitigation plan? How to build a good contingency plan?) and you will get familiar with the best practices - how to identify, validate and manage risks using the Risk Management Discipline from Microsoft Solution Framework and the work item “risk” of Team Foundation Server and its workflow.

Brak komentarzy: