sobota, 15 marca 2014

Jak zarządzać projektem? Formalnie, czy nie formalnie(Agile)?

W sobotę, 15 marca miałem okazję moderować panel dyskusyjny Lean / Agile vs. PRINCE2 / PMI / IPMA dedykowany różnicom między tradycyjnymi metodami zarządzania projektami, a metodami leanowymi i agilowymi w ramach konferencji smartPM w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.Inicjatorką przeprowadzenia panelu i PM-em tego przedsięwzięcia była Beta Mosór, którą miałem okazję spotkać w VSOFT w cyklu whiteboard sessions (Beata - „well done job”).
Świat Lean / Agile reprezentowali: Monika Konieczny (Akamai), Piotr Leszczyński (Lumesse) i Wiktor Żołnowski (CodeSprinters). Natomiast PRINCE2 / PMI / IPMA reprezentowany był przez: Monikę Fećko-Kula (WSE), Przemysława Domańskiego (s&t), Katarzynę Tarko (PMI), Ryszarda Kołodzieja (PMI) - notki biograficzne ekspertów, kiedy to piszę dostępne są tutaj. Chyba dobrze zostałem dopasowany do swojej roli przez organizatorów i dobrze się czułem w roli moderatora, bo moje doświadczenia dotyczą obu światów i oba wspieram.


(rękawice, które otrzymaliśmy od organizatorów okazały się tylko pamiątkowym prezentem)
 
Ciekawym akcentem otwarcia były przykłady sukcesów, do tego niekomercyjnych projektów przedstawione przez Ryszarda Kołodzieja - przeniesienia domu z zalewanych terenów przez zaporę na Dunajcu w okolice Wieliczki i Przemka Domańskiego - wyprawy na żaglowcu dla dzieci. Paneliści zarządzają projektami zawodowo i prywatnie (m. in. Piotr Leszczyński w projekcie szlachetna paczka). W obu "wcieleniach" robią to profesjonalnie.

Dwugodzinna debata pokazała jak oba światy – formalne zarządzanie projektami i Agile zbliżają się do siebie? Ryszard Kołodziej podkreślał, że PMI dzisiaj to również Agile. A Monika Konieczny na pytanie z sali – „Jakie szkolenia oraz certyfikacje można/warto zrobić w tematyce Agile (oprócz znanego SCRUM Mastera’a)" -odpowiedziała - "jeżeli jesteś SCRUM Masterem to zrób szkolenie z klasycznego PMI, czy PRINCE-2, a twoje spojrzenie na problemy dnia codziennego poszerzy się” (cytuję z pamięci)”. SCRUM Master na szkoleniu z PRINCE-2? Czy to nie przełom! PRINCE-2 - za którym tak emocjonalnie wypowiadała się Monika Fećko-Kula? Ja też jest za tym wieloobszarowym pozyskiwaniem kompetencji.

Myślę, że ciekawym, do tego ad hoc podsumowaniem debaty była odpowiedź na ostatnie pytanie (z sali) – „Jakie cechy powinien mieć project manager?”. Wiktor Żołnowski powiedział „po pierwsze powinien być człowiekiem”, a Katarzyna Tarko dodała „umieć słuchać” i zadawać pytania”. To drugi cenny wniosek z debaty. Dzisiaj rezultaty projektów w równiej mierze zależą od metod pracy jak i od wykonawców. Umiejętności twarde (kompetencje techniczne, zarządzanie projektami) to połowa sukcesu. Druga połowa to kompetencje miękkie (komunikacja - w zespole i z klientem, grupowa kreatywność, motywacja, pomoc wzajemna). Dzisiaj projekty, które odnoszą sukcesy tworzą Wspaniałe Zespoły IT (Efektywne, Synergiczne, Odnoszące Sukcesy) .

Myślę, że debata, to nie był to stracony czas – dla uczestników debaty i ekspertów (Wiktor Żołnowski, w prywatnej rozmowie powiedział mi – „szkoda, że nie było czasu, bym powiedział, czego nauczyłem się dzisiaj”. Ja mam nadzieję, że Wiktor napisze, o tym na swoim blogu).

Brak komentarzy: